CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identification for adaptive control - a frequency domain viewpoint

Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik)
Proc of the IMA Workshop on Adaptive Control, Filtering, and Signal Processing, Minneapolis, MN (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 15601

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur