CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat, Mass and Momentum Transfer in Packed Bed Distillation Columns

Anders Karlström (Institutionen för reglerteknik) ; Claes Breitholtz (Institutionen för reglerteknik) ; Mats Molander (Institutionen för reglerteknik)
Chemical Engineering Technology Vol. 15 (1992), 1, p. 1-10.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 15599

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur