CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Japan storsatsar på solcellsteknologi

Elin Vinger ; Kristian Jelse ; Hannes Johnson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Tillväxtpolitisk utblick 5, (2008)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Innovativ energiteknik som solcellsteknik innebär fortfarande höga kostnader i jämförelse med många andra teknologier för energiproduktion. I flera länder, däribland Japan och Tyskland, har det ändå skapats en marknad med hjälp av stödåtgärder. Erfarenheterna visar att det också har varit viktigt att regering och statsförvaltning legitimerat teknologin genom långsiktiga och ambitiösa satsningar. Därigenom har andra aktörer, inte minst konsumenter, motiverats att satsa på teknologin. Tillväxten på den japanska marknaden har stagnerat. Nyligen aviserades att Japan ska återta tätpositionen från Tyskland, bland annat genom att 70 procent av alla nybyggda hus och fastigheter ska vara utrustade med solpaneler. Sverige saknar nationell strategi på området samtidigt som den globala marknaden är växande. Utvecklingen i Japan och andra länder är av intresse att följa – förutsatt att Sverige ämnar ta delar av de potentiella tillväxtmarknader som solcellsteknologin innebär.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-03-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 155987

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Elkraftteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur