CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Validation of a Packed Bed Distillation Model

Anders Karlström (Institutionen för reglerteknik) ; Claes Breitholtz (Institutionen för reglerteknik)
Chemical Engineering Technology Vol. 15 (1992), 6,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 15597

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur