CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Object Oriented Structuring of Real Time Control Systems

Martin Fabian (Institutionen för reglerteknik) ; Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
Proc of the 31st IEEE Conference on Decision and Control, Tucson, Arizona p. 2529-2530. (1992)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15596

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur