CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Control System Design in Distillation Processes and its Dependence of the Original Process Design

Anders Karlström (Institutionen för reglerteknik) ; Claes Breitholtz (Institutionen för reglerteknik) ; Inge Jovik (Institutionen för reglerteknik) ; Adam Lagerberg (Institutionen för reglerteknik)
Proc of the 1st IFAC Workshop on Interactions between Process Design and Process Control, London, UK (1992)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 15595

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur