CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Object-Oriented Structuring of Real-Time Systems

Martin Fabian (Institutionen för reglerteknik) ; Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
Swedish-Russian Control Conference, Linköping, Sweden (1992)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15591

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur