CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On frequency domain properties of adaptive algorithms

Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik) ; C.R. Johnson, Jr. (Institutionen för reglerteknik) ; Gernot Kubin
Swedish-Russian Control Conference, Linköping, Sweden (1992)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 15590

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur