CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organization, Correlation, and First Results of CONT11

Dirk Behrend ; Cynthia Thomas ; Ed Himwich ; Brian Corey ; Kerry Kingham ; David Hall ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Kensuke Kokado ; Thomas Hobiger ; David Gordon ; Daniel MacMillan
Poster at the IVS General Meeting 2012, Madrid (2012)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: geodetic VLBI, earth rotationDenna post skapades 2012-03-13. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 155864

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Fysik
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur