CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automated analysis of dUT1 from IVS Intensive sessions

Minttu Uunila ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Niko Kareinen ; Timo Lindfors
Poster at IVS General Meeting 2012, Madrid (2012)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: geodetic VLBI, earth rotation, dUT1Denna post skapades 2012-03-13. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 155863

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Fysik
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur