CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att utveckla innovationsförmåga i stora industriella företag – erfarenheter från Volvo Personvagnar

Sofia Börjesson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
In Richtnér, A. and Frishammar J. (Eds.), Innovationsledning och kreativitet i svenska företag, Institute for Management of Innovation and Technology p. 19-29. (2012)
[Kapitel]


Denna post skapades 2012-03-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 155854

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur