CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of Detectors for the Japanese Digital Cellular TDMA System

Magnus Forsbrand ; Nikus Nordling ; Johan von Perner ; Sven Petersson ; Jan Söderkvist ; Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
Proceedings Nordic Radio Symposium, Aalborg, Denmark p. 95-98. (1992)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: linear-modDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15585

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur