CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Applying Object-Oriented Principles in Control-System Design

Michael Tittus (Institutionen för reglerteknik) ; Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik)
Proc of IFAC/IFIP Int. Workshop on Real-Time Programming, Bruges, Belgium p. 203-208. (1992)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 15584

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur