CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tabletops: Interactive Horizontal Displays for Ubiquitous Computing

C. Muller-Tomfelde ; Morten Fjeld (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers))
Computer (0018-9162). Vol. 45 (2012), 2, p. 78-81.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The hype cycle points to widespread adoption of tabletop systems within the next decade.

Nyckelord: Invisible computingDenna post skapades 2012-03-13. Senast ändrad 2016-10-28.
CPL Pubid: 155838

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur