CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Realising the potential of gasified biomass in the European Union-Policy challenges in moving from demonstration plants to larger scale diffusion

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Hans Hellsmark
Energy Policy (0301-4215). Vol. 41 (2012), p. 507-518.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Gasified biomass, Policy, BiofuelsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-03-12. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 155811