CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

HVDC transmission line model for transient simulation purposes

Rina Navarro-Adlemo (Institutionen för reglerteknik) ; Claes Breitholtz (Institutionen för reglerteknik)
Proc of IFAC Symposium on Control of Power Plants and Power Systems, Munich, Germany (1992)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 15581

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur