CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Object Oriented Framework for Control System Design

Michael Tittus (Institutionen för reglerteknik) ; Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik)
DUP Conference, Stockholm, Sweden (1992)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 15580

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur