CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dry-state preparation of coating particles to eliminate water usage prior to dry surface treatment of paper

Kaisa Putkisto ; Juha Maijala ; Johan Grön ; Mikael Rigdahl (Institutionen för materialteknik)
Professional Papermaking by Wochenblatt fur Papierfabrikation Vol. 1 (2004), p. 95-102.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: coating, polymers, dry process, surface treatment, pigmentsDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 1558

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur