CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oat β-glucan increases bile acid excretion and a fiber-rich barley fraction increases cholesterol excretion in ileostomy subjects.

Ågot Lia ; Göran Hallmans ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Birgitta Sundberg ; Per Åman ; Henrik Andersson
American Journal of Clinical Nutrition Vol. 62 (1995), p. 1245-1251.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-03-11. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 155789

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för invärtesmedicin (1991-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära (1991-2005)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur