CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mixed-linked β-glucan from breads of different cereals is degraded in the human ileostomy model.

Birgitta Sundberg ; Peter Wood ; Ågot Lia ; Henrik A. Andersson ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Göran Hallmans ; Per Åman
American Journal of Clinical Nutrition Vol. 64 (1996), p. 878-885.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-03-11. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 155788

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för invärtesmedicin (1991-2005)
Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära (1991-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur