CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Substrates available for colonic fermentation from oat, barley and wheat diets. A study on ileostomy subjects.

Ågot Lia ; Birgitta Sundberg ; Per Åman ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Göran Hallmans ; Henrik Andersson
British Journal of Nutrition Vol. 76 (1996), p. 797-808.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-03-11. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 155787

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för invärtesmedicin (1991-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära (1991-2005)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur