CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved zinc and iron absorption from malted oats with reduced phytate content

Marie Larsson (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Lena Rossander-Hulthén ; Brittmarie Sandström ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
British Journal of Nutrition Vol. 76 (1996), p. 677-688.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-03-11. Senast ändrad 2015-09-22.
CPL Pubid: 155786

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära (1991-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur