CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dietary Aspergillus niger phytase increases iron absorption i humans

Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Lena Rossander-Hulthén ; Maria Türk (Institutionen för livsmedelsvetenskap)
Journal of Nutrition Vol. 126 (1996), p. 476-480.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-03-11. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 155785

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära (1991-2005)
Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur