CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards Practical Graphene Field Effect Transistors for Microwaves

Michael Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Omid Habibpour (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
GigaHertz Symposium 2012 p. 58. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We report on the development of G-FETs for microwave applications, e.g. mixers and amplifiers.Denna post skapades 2012-03-09. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 155770