CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Improved SRK-Equation for the Estimation of Concentrations by Inferential Measurements

Anders Karlström (Institutionen för reglerteknik)
Chemical Engineering Technology Vol. 14 (1991), p. 20-28.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 15577

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur