CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Controller Design in Packed Bed Distillation Processes

Inge Jovik (Institutionen för reglerteknik) ; Anders Karlström (Institutionen för reglerteknik)
Proc of IFAC Symposium on Advanced Control of Chemical Processes, Toulouse, France (1991)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 15576

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur