CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A microwave measurement system for stroke detection

Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
7th Loughborough Antennas and Propagation Conference, LAPC 2011, Loughborough, 14 November through 15 November 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

In this paper we describe a microwave based measurement setup and a signal processing algorithm for stroke detection and diagnostics. We conclude that the technique is feasible and clinical studies show promising results and encourage further investigations.Denna post skapades 2012-03-08. Senast ändrad 2013-09-09.
CPL Pubid: 155744

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur