CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recent Advances on Simplified Detectors for Continuous Phase Modulation

Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem) ; Torgny Palenius
Proceedings Tirrenia International Workshop on Coded Modulation and Bindwidth Efficient Transmission, Tirrenia, Italy p. 131-142. (1991)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: cpmDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15571

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur