CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Equilibrium of lignin precipitation

Weizhen Zhu (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
16th International Symposium on Wood, Fiber and Pulping Chemistry - Proceedings, ISWFPC, Tianjin; 8 June 2011 through 10 June 2011 Vol. 1 (2011), p. 195-199 .
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Black liquor, Ionic strength, Kraft lignin, PH, PrecipitationDenna post skapades 2012-03-07.
CPL Pubid: 155700

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Equilibrium of lignin precipitation: The effects of pH, temperature, ion strength and wood origins