CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A New PID Parameter Tuning Method for Industrial Applications

Bertil Thomas (Institutionen för reglerteknik)
Proc of IFAC Symposium on Design of Control Systems, Zürich, Switzerland (1991)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 15570

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur