CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Viscoelastic structure properties of the polymer binder affecting the processability, structure and properties of dry surface treated papers

Kaisa Putkisto ; Juha Maijala ; Johan Grön ; Mikael Rigdahl (Institutionen för materialteknik)
Solutions and Tappi Journal Vol. 3 (2004), 6, p. 19-25.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: coating, surface treatment, dispersions, dry process, paperDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 1557

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur