CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model Order Reduction for Packed Bed Distillation Columns

Anders Karlström (Institutionen för reglerteknik) ; Claes Breitholtz (Institutionen för reglerteknik)
Proc of the 1st European Control Conference, Grenoble, France (1991)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 15565

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur