CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Emergence of Research by Design and Practice-based Reseach Approaches in Architectural and Urban Design

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur) ; Halina Dunin-Woyseth (Institutionen för arkitektur)
Design Innovation for the Built Environment. Research by Design and the Renovation of Practice p. 37-52. (2012)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-03-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 155648

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Arkitekturteknik
Vetenskapsteori

Chalmers infrastruktur