CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Choice of Controller and Sampling Period for Linear Stochastic Control

Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
Automatica Vol. 26 (1990), 3, p. 573-578.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 15564

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur