CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduced State Sequence Detection of Full Response Continuous Phase Modulation

Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
IEE Electronics Letters Vol. 26 (1990), 10, p. 652-654.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cpmDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15561

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur