CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Felsannolikhet för Icke-Binära Faltningskoder - En jämförelse

Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
Proceedings Radiovetenskaplig Konferens, Göteborg, Sweden p. 277-281. (1990)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15559

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur