CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of cyanine dyes on the photorefractive properties of composites based on carbon nanotubes

A.S. Laryushkin ; A.D. Grishina ; T.V. Krivenko ; V.V. Savel'ev ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; A.V. Vannikov
Protection of metals and Physical Chemistry of Surfaces (2070-2051). Vol. 48 (2012), 2, p. 191-198.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-03-02. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 155584

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur