CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Percutaneous vs Transcutaneous Transducers for Hearing by Direct Bone Conduction

Bo Håkansson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Anders Tjellström ; Peder Carlsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik)
Otolaryngol. Head Neck Surg. Vol. 102 (1990), 4, p. 339-344.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15558

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur