CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reliable Long-Term Navigation in Indoor Environments

Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; David Sandberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Krister Wolff (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
Recent Advances in Mobile Robotics p. 26. (2011)
[Kapitel]

Nyckelord: Mobile roboticsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-03-01.
CPL Pubid: 155565