CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Noncoherent Detection of Convolutionally Encoded Continuous Phase Modulation

Torgny Andersson ; Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
IEEE Journal on Selected Areas in Communications Vol. 7 (1989), 9, p. 1402-1414.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cpmDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15555

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur