CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Noncoherent Detection of Convolutionally Encoded Continuous Phase Modulation

Torgny Andersson ; Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
Proceedings IEEE International Conference on Communications, Boston, Massachusetts p. 45.3.1-45.3.5. (1989)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: cpmDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15553

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur