CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Governance - att styra med insikt snarare än avsikt

Joakim Forsemalm (Gothenburg Research Institute (GRI) ; Mistra Urban Futures) ; Stig Montin (Förvaltningshögskolan ; Mistra Urban Futures) ; Magnus Johansson ; Lars Lilled ; Elin Johansson ; Jan Gustafsson ; Ylva Löf ; Kerstin Elias
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 54 s.
[Rapport]

Denna skrift diskuterar aktiviteter i och resultat av ett pilotprojekt inom Mistra Urban Futures, kallat Multi-level governance. Pilotprojektets fokus har varit flernivåstyrning, eller snarare sektorssamverkan. Att hålla historien om samverkansprocessen levande, att den bör få ett tydligt slut och att samlas kring ett varumärke är några av de faktorer för framgångsrikt samarbete och lärande som projektet identifierat. Men hjälp av detta samt övriga identifierade faktorer hoppas man lättare kunna bemöta komplexiteten i frågorna kring hållbar stadsutveckling som är en stor utmaning för lokal och regional politik samt förvaltning eftersom olika former av samverkan ofta ses som centrala för att möta denna utmaning.

Nyckelord: governance, samverkan, flernivåstyrning, Göteborgsregionen, Malmö, transdisciplinär, K2020, S2020, Rådslagsprocessen, OmrådesprogrammenDenna post skapades 2012-02-29. Senast ändrad 2015-04-01.
CPL Pubid: 155514

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Gothenburg Research Institute (GRI) (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)
Förvaltningshögskolan (GU)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Pedagogik
Studier av offentlig förvaltning
Kommunikationsvetenskap
Historia och arkeologi

Chalmers infrastruktur