CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Swedish Production System (SwePS) – ett kompetenslyft för fordonsindustrin inom Lean Produktion

Ulrika Harlin ; Per Gullander ; Björn Langbeck ; Lars Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Carl Wänström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Mats I. Johansson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Christian Finnsgård (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Lena Moestam-Ahlström ; Birgitta Sjögren ; Johan Svenningstorp
Proceedings from VINNOVA conference on "Lean och innovationsförmåga – hinder, möjligheter och kunskapsluckor" p. 10. (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-29. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 155507

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur