CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error Probability Analysis for Continuous Phase Modulation with Viterbi Detection on a Gaussian Channel in Multiple Signal Interference

Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
IEEE Transactions on Communications Vol. 37 (1989), 3, p. 230-237.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cpmDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15550

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur