CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulated Symbol Error Probability for a Matched Filter Differential Detector with Variable Delay for Continuous Phase Modulation

Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
IEEE Transactions on Communications Vol. 36 (1988), 12, p. 1336-1339.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cpmDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15549

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur