CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prometheus eller Narcissus? Entreprenören som samhällsomvälvare

Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Göteborg : Korpen Koloni, 2011. ISBN: 9789186923006.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-28. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 155488

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Företagsekonomi
Sociologi

Chalmers infrastruktur