CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From jamming the motor to hacking the computer: The case of Adbusters

Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Resistance Studies Magazine (1654-7063). Vol. 1 (2008), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In the past few years, concepts such as “hacking”, “open source”, “protocols” and “peer-to-peer” have begun to circulate in settings that bear little relation to actual computers. Using Adbusters as an example, this article will explore how social activists are developing strategies of resistance on the basis of a nascent computer-inspired worldview.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-28. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 155486

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Sociologi
Teknik och social förändring
Teknik och kultur

Chalmers infrastruktur