CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error Probability for a Discriminator Detector with Decision Feedback for Continuous Phase Modulation

Torgny Andersson ; Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
Electronics Letters (0013-5194). Vol. 24 (1988), 12, p. 753-754.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cpmDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15548

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur