CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Costs of retrofit measures in Swedish residential building stock – an evaluation for three scenarios on future energy prices

Érika Mata (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Angela Sasic Kalagasidis (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
9th Nordic Symposium on Building Physics. 29th May - 2nd June 2011 Tampere, Finland. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-02-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 155461

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur