CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What tensions obstruct an alignment between project and environmental management practices?

Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Engineering, Construction and Architectural Management (0969-9988). Vol. 19 (2012), 2, p. 127-140.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-27. Senast ändrad 2015-02-06.
CPL Pubid: 155426

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik
Övrig industriell teknik och ekonomi
Kommunikationsvetenskap
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur